گیم سرور اشبرینگر
مقامنامگیلد مسترلولکشته هاامتیازاعضاء
1Elysium Of TerritoryRevolt0650229074
2Burning AbsolutionFlash07728022
3MakersHorde02921015
4Rise Of NightWolfstr05314019
5ChampionSBlackmagick010511543
6Dream InsaniTyFarzad09685568
7The WarlordsFlips03454066
SET REALMLIST LOGON.AZEROTHWOW.COM
SERVER TEAMSPEAK TS.AZEROTHWOW.COM
فعال ترین بازیکنان
بیشترین کشته ها
بیشترین اچیومنت ها
امتیازکلاسنسلناممقام
989Arthurs1
987Maxus2
899Jarin3
808Lifangel4
706Lebric5
282Fashist6
233Rahsti7
225Alexpala8
225Holymaster9
222Ghing10
215Grandpala11
212Shock12
211Xeska13
194Hant14
178Ghostpaladin15
کشته هاکلاسنسلناممقام
6470Ghing1
5908Grandpala2
5210Fashist3
2739Outcast4
2313Killjeaden5
1630Shock6
1343Nikraay7
1208Pars8
1196Feraleed9
1090Founder10
1019Staedy11
1010Rise12
981Ur13
979Necrotic14
896Trollhunter15
اچیومنتکلاسنسلناممقام
1260Hant1
1140Grandpala2
910Vma3
900Omid4
880Amitis5
870Darklies6
830Nikraayp7
820Fashist8
810Necrotic9
810Hidden10
800Zoko11
790Specter12
790Cj13
790Wrathfulls14
790Killjeaden15
۱۳۹۵ - ۰۸ - ۲۹
شرایط عادلانه و ویژه برای انتقال گیلد

با سلام و احترام

تیم مدیریت آزروس

به اطلاع میرساند : شرایط عادلانه و ویژه برای انتقال گیلد به ریلم قهرمانان واقعی {Real Heroes} در نظر گرفته است

شرایط انتقال گیلد تفاهمی میباشد و برای اقدام لطفا به تیم اسپیک ما مراجعه کنید

امیدواریم بهترین لحظات را در خانواده بزرگ ازروس داشته باشیم

{ایرانی لایق بهترین هاست}

Best PlayerS In AzeroTh